ReparationVi erbjuder allt från avhjälpande av enkla fel och löpande service till översyner och modifiering av kompletta system. En komplett service av dagens komplicerade fartygssystem förutsätter en bred kompetensprofil. Det har MGAB. Det innebär också att vi med vår mångåriga erfarenhet kan föreslå modifieringsåtgärder som kostnadseffektivt ökar fartygets tillgänglighet.

MGAB arbetar förebyggande och problemlösande. Allt för att ge en komplett, kompetent och lättillgänglig service till våra kunder.

Att finnas på plats och lösa problem snabbt är en ledstjärna i vår verksamhet.