Verksamhet

Vi utför nästan all tänkbar fartygsservice – antingen i vår verkstad, på plats hos er i fartyget eller på varv.

I verkstaden på Beckholmen 527 servar och reparerar vi all möjlig utrustning.
Där tillverkar och slutmonterar vi även ny utrustning såsom apparatskåp, semaforer och landgångar.

Vi tar oss till fartyget eller varvet i servicebilar anpassade för service av motorer, elkraft, elektronik eller styr- och reglerteknik.

Service

Vi erbjuder allt från avhjälpande av enkla fel och löpande service till översyner och modifiering av kompletta system. En komplett service av dagens komplicerade fartygssystem förutsätter en bred kompetensprofil. Det har MGAB. Det innebär också att vi med vår mångåriga erfarenhet kan föreslå modifieringsåtgärder som kostnadseffektivt ökar fartygets tillgänglighet.

MGAB arbetar förebyggande och problemlösande. Allt för att ge en komplett, kompetent och lättillgänglig service till våra kunder.

Att finnas på plats och lösa problem snabbt är en ledstjärna i vår verksamhet.

Reparationer

Grundstommen i vårt utbud av tjänster är reparationer utförda av välutbildad personal med bred erfarenhet av många olika teknikområden.

SRVAB utför såväl reparationer ute i fält som mer komplicerade reparationer i verkstaden, där tillgången på servicematerial, verktyg och maskiner är större.

Modifieringar

Modifieringar och ombyggnationer är ytterligare en av MGAB styrkor. Det kan ibland vara svårt att se vidden av vad som behöver göras och vad det får för konsekvenser för övriga system. Vi har stor erfarenhet från integrerade fartygssystem vilket gör att vi kan se sammanhang och därmed föreslå projektsäkra lösningar. Våra tekniker arbetar lösningsfokuserat mot långsiktiga mål som tillgänglighet och servicevänlighet. MGAB har ofta föreslagit nya lösningar på äldre system, framför allt inom övervakning, styr- och reglerteknik och värmeåtervinning.

Prova oss – det kommer ni inte att ångra.

Skeppshandel

Inom ramen för serviceverksamheten har MGAB under lång tid levererat specialutrustning och teknisk standardmateriel till rederier och övriga aktörer inom hamn- och skärgårdstrafiken. Verksamheten är nu sedan drygt ett år kompletterad med en välsorterad skeppshandel vilket innebär att vi på ett än tydligare sätt kan leverera allt det våra kunder löpande efterfrågar för en pålitlig och säker drift.

Den 1 juli 2015, övertog MGAB Waxholmsbolagets Förråd. Verksamheten som under 2014 flyttade från Nybrokajen till Beckholmen drivs nu under namnet MGAB Skeppshandel. Handeln är öppen för alla företag och organisationer inom branschen.

Vår styrka är såväl bransch- och kundkännedom som sortiment och logistik. Vi levererar det Ni som kund efterfrågar. Det som inte finns i vårt standardsortiment kan vi, via vårt breda nätverk, beställa hem. Vi levererar direkt till fartyget vid den tidpunkt Ni beställer.

I nära dialog med våra kunder är det vår målsättning att kontinuerligt utveckla verksamheten till en modern skeppshandel med det utbud av varor, tjänster och logistik som efterfrågas.

Skeppshandeln har en ”egen” mailadress som är skeppshandeln@srvab.com Ove Ek, sedan många år välkänd i branschen, nås på 0730 760 623 eller ove.ek@srvab.com

Du kan också logga in i vår E-butik och beställa produkterna där.
Välkommen till MGAB Skeppshandel

Produkter

MGAB har utvecklat ett antal i stort sett färdiga produkter som anpassas till respektive kunds förutsättningar. Vi erbjuder färdiga systemlösningar inom kraftelektronik, styr- och reglerteknik, semaforer, landgångar i aluminium och en hel del annat.

Varje apparatskåp, systemlösning, semafor, landanslutningslåda och landgång installeras med fördel av en av våra tekniker eftersom även färdiga lösningar ibland kan behöva anpassas till specifika förutsättningar på plats.