Våra resurser

I vår verkstad på Beckholmen 527 har vi tillgång till ett stort urval av verktyg och maskiner, ett välanpassat lager av reservdelar och ett brett sortiment av fartygskabel och förbrukningsmateriel för att kunna serva eller reparera i princip vilken fartygsutrustning som helst.

Mekanisk verkstad

I vår välutrustade maskinpark kan vi utföra alla former av enklare maskinbearbetning som behövs till våra service-, reparations- och modifieringsarbeten. Här utför vi också de svets- och smidesarbeten som är nödvändiga i samband med reparationer och modifieringar. Eftersom vi är flera i arbetslaget som kan hantera maskinparken kan verksamheten fortgå även när några av oss är ute i fält.

I vår mekaniska verkstad tillverkar vi vid behov även maskinelement som kan behövas. Vi har bland annat gjort fundament till motorer, rörfästen och andra komponenter som kan vara svåra att få tag på och som vi akut behövt till service- eller reparationsarbete. Vid större eller mer komplexa bearbetningsbehov använder vi oss av vårt systerbolag Swedmotor AB .

Elverkstad

Våra elektriker i elverkstaden arbetar främst med elinstallation, styr- och reglerteknik samt installation av olika typer av fartygselektronik. Teknikerna i elverkstaden har även ritat och konstruerat kundanpassade apparatskåp för varierande ändamål. Genom detta arbete erbjuder vi några färdiga produkter som baseras på vår mångåriga erfarenhet av service och underhåll inom yrkessjöfarten. Vi utför även:

  • Isolationsmätningar
  • Test av kontrollsystem
  • Provning av larm och vakter,
  • Anpassning och installation av Tele-teknisk och navigationsutrustning tex VHF/AIS/GMDSS.

Konstruktionsavdelning och arkiv

SRVAB konstruerar kundanpassade produkter och komponenter såsom landgångar och olika typer av apparatskåp, semaforer etc. I samband med såväl service som reparationer och modifieringsarbeten tar vi naturligtvis fram den dokumentation som kunden efterfrågar. Konstruktionsunderlag och all annan dokumentation som vi levererar arkiveras.

Vi kan även på kunds begäran ansvara för ändringshantering av ritningar och övrig dokumentation i samband med exempelvis modifieringsarbeten.

Servicebilar

Våra servicebilar har en central funktion i vårt maskineri. Det gör oss rörliga och i stort sett oberoende av våra kunders position. Bilarna är utrustade med vad vi kan tänkas behöva för en första felsökning och enklare problemlösning.

Direktbud

En av företagets styrkor är att vi med egen budbil snabbt och utan fördröjning kan hämta och leverera varor direkt till dig som kund. Detta är en del i det maskineri som utgör SRVAB och skeppshandeln, vilket gör att vi kan erbjuda en komplett, kompetent och lättillgänglig service.