Om oss

Från ett villagarage i Täby till Nybrokajen i Stockholm city!
1969 startade Lars-Otto Malmgren företaget MG Maskinelektrisk verkstad AB hemma i Täbyvillan. Den ende anställde var från början Rolf Hägg som arbetade kvar i företaget ända fram till 2011. Affärsidén var legosvarvning samt service och omlindning av elmotorer.

Kunder som infann sig redan första året var Siemens Elema, Ekensbergs Varv, Jehander Sand & Grus, Betongindustri, Cementas fartyg, Strängbetong och Saléns kylrederi, som skickade hem elmotorer för översyn.

MG växte snabbt och 1973 var personalstyrkan tio personer som flyttade till nybyggda lokaler på 800 kvadratmeter i Västberga industriområde. Verkstaden utrustades med nya moderna maskiner.

Under mitten på 70-talet tillkom Finnboda Varf och Waxholm Ångfartygs AB som viktiga kunder. På varvet vid Allmänna Gränd på Djurgården hyrdes en liten lokal med verkstadsbänk och matrum. Där utfördes ombyggnad av elsystemen från likström till växelström i fartygen Storskär, Ramsö, Skarpö och Tynningö. Huvudtavlor och apparatskåp tillverkades, all elledning byttes och nya elverk installerades. På Djurgårdsvarvet bytte MG också elinstallationerna i Angantyr, Rödlöga, Viggen, Tärnan och Silverö.

Fyra nya kompletta styrhytter i aluminium med träinredning tillverkades på verkstaden i Västberga för att sedan monteras på färjorna Djurgården 4 och 7. De fyra ton tunga propellermotorerna på Djurgården 5 och 6 omlindades vid flera tillfällen. På Boghammar Marin utfördes elinstallationerna i deras nybyggen färjorna Djurgården 9 och 10.

I slutet av 80-talet hade personalen utökats till 24 personer och tyska motorföretaget MAN auktoriserade MG som serviceverkstad för marina dieselmotorer.

På Finnboda Varf utförde MG elinstallationer och service på alla sorters lastfartyg och isbrytare, både Finlandsfärjor och Marinens fartyg. Stora åtaganden var ombyggnaden av 10 fartyg bland annat 200-båtar åt Marinen och M/S Diana 2 som hade fått hela hjälpmaskinrummet och delar av kontrollrummet vattenfyllt. Till verkstaden i Västberga togs fyra generatorer på 1000 kW med en vikt på 6 ton per styck, samt 40 stycken elmotorer. Alla lindningar torkades och lackerades och samtliga lager byttes. I fartyget byttes all elledning i berörda utrymmen.

För FMV utfördes som ett exempel ombyggnaden av dykerifartyget Belos. MG styrde och administrerade arbetena med att bygga om samtliga dusch och toalettutrymmen, kök och mäss, kylrum, landanslutning och installation av generatoraggregat. 2001 sålde Lars-Otto företaget och namnet ändrades till MGAB Maskin- och Fartygsservice AB.

Verkstaden i Västberga avyttrades och flytten gick till betydligt mindre lokaler på Blasieholmen i Stockholm, för att bland annat komma närmare kunder och kajplats. Affärsidén är att snabbt kunna nå kunden med en mobil verkstad bestående av specialinredda servicebilar. MGAB utför nu alla sorters arbeten på kommersiella fartyg, från konstruktion, svets och smide till installation och service av motorer, elkraft, elektronik, styr- och reglerteknik.

Verksamheten vid Nybrokajen fortgick fram till 2014 då företaget tvingades flytta på grund av Nobelstiftelsen och Stockholmsstads planer på ett Nobelmuseum. Flytten gick till Beckholmen där företaget nu har utmärkta lokaler med stor verkstad och ett rymligt förråd. Tillsammans med MGAB flyttade också Waxholmsbolagets förråd som förvärvades 2015.Förrådsverksamheten drivs nu som en skeppshandel under namnet MGAB Skeppshandel och är öppen för alla företag och organisationer i branschen. Trots byggplaner pågår aktiviteterna vid Nybrokajen alltjämt. MGAB hyr idag 2015 fortfarande en liten del av det gamla hamnskjulet och vid Nybrokajen pågår service, rustning och reparationer av skärgårdsfartygen.

MGAB ägs av Svänghjulet AB som parallellt med MGAB också äger SwedMotor AB, ett motoragenturföretag med bland annat MTU, Mercedes industrimotorer och Hatz på programmet och Åhmans Motorslip, specialist på bearbetning och renovering av motorkomponenter samt helrenovering av kompletta dieselmotorer i alla effektklasser.

Verksamheten vid MGAB kommer att fortsätta som tidigare, det vill säga att som märkesoberoende leverantör leverera service, reparationer, modifieringar och skeppsförnödenheter till rederier och fartyg i Stockholmsområdet.

Från och med 2018-12-17 är MGAB Maskin och Fartygsservice AB en del av Stockholms Reparationsvarv AB. För mer information klicka på denna länk

Arbetslaget

Arbetslaget består av tekniker med stor erfarenhet och kompetens. Vi är specialiserade på maskin- och motorteknik, elkraft och elektronik, svets och smide samt rörinstallation och hydraulik. Vi har även några som arbetar mer administrativt med ekonomi, beställningar och personalfrågor.

Erfarenhet

Inom MGAB arbetar vi aktivt för att samtliga medlemmar i arbetslaget ska lära sig av varandras erfarenheter. Vår stora erfarenhet av fartygsservice innebär att ytterst få situationer känns främmande.

Modern kommunikation och gott samarbete inom företaget gör också att hela vår samlade erfarenhet alltid finns med ute på fältet för att hitta optimala lösningar.

Trygg partner

Vi arbetar för att ge våra kunder trygghet och support när ett problem uppstår. Genomgående i förtaget är att samtliga anställda arbetar förebyggande och problemlösande för att ge komplett, kompetent och lättillgänglig service.

Miljöpolicy

Vi strävar efter att i aktiv handling ständigt minska miljöbelastningen och förebygga föroreningar från de produkter och tjänster vi tillhandahåller. Detta innebär att miljöhänsyn är en naturlig del i allt vårt arbete. Därigenom bidrar vi aktivt till en hållbar utveckling mot ett miljövänligare samhälle.

Mål
Vårt mål med miljöarbetet är att genom en konsekvent tillämpning av kretslopps- och försiktighetsprinciperna åstadkomma att verksamhetens påverkan på miljön blir så liten som möjligt.

Vi når vårt mål genom att:

 • Kontinuerligt bedöma våra leverantörers produkter och tjänster ur ett miljöperspektiv.
 • I första hand rekommendera våra kunder det mest miljövänliga alternativet inom ramen för våra möjligheter att leverera.
 • Tillhandhålla information och utbildning om bästa hantering och användning av våra installationer ur ett miljöperspektiv.
 • Verka för en kontinuerlig utveckling av allt mer miljövänliga alternativ inom ramen för vår verksamhet.
 • Undvika att använda miljöfarliga kemikalier.
 • I första hand välja att köpa miljömärkta produkter.
 • Företrädelsevis välja miljöcertifierade speditionsfirmor för våra transporter.
 • Kontinuerligt informera och utbilda vår personal inom ramen för ständiga förbättringar om relevanta miljölagar och regler för att säkerställa att gällande miljölagstiftning följs.
 • Källsortering av vårt avfall som lämnas till återvinning.
 • Regelbundet se över användningen av våra lokaler för att minska energianvändningen.
 • Planera vårt resande.

Produkter

MGAB har utvecklat ett antal i stort sett färdiga produkter som anpassas till respektive kunds förutsättningar. Vi erbjuder färdiga systemlösningar inom kraftelektronik, styr- och reglerteknik, semaforer, landgångar i aluminium och en hel del annat.

Varje apparatskåp, systemlösning, semafor, landanslutningslåda och landgång installeras med fördel av en av våra tekniker eftersom även färdiga lösningar ibland kan behöva anpassas till specifika förutsättningar på plats.

Lediga tjänster

Vår verksamhet expanderar och vi behöver förstärkning med fler elektriker, med eller utan behörighet. Om du har elingenjörs-examen med en stark känsla för problemlösning och praktisk tillämpning är du extra välkommen med din ansökan.

Vi behöver förstärka oss med medarbetare med en eller flera av följande kompertenser / förmågor:

 • Allmän elinstallatörsbehörighet
 • Problemlösning och konstruktion av el- och elektronik installationer med fokus på marina anläggningar
 • Dokumentation av elektriska- och mekaniska installationer
 • Elinstallation
 • Elektronik och reglerteknik för marina applikationer

Skicka din ansökan med E-post till info@srvab.com

Samarbete med leverantörer

Vi har ett stort leverantörsnät som passar väl ihop med vår ambition om komplett, kompetent och lättillgänglig service. Vår mångfald av leverantörer innebär att vi kan rekommendera och leverera det som passar våra kunder utifrån varje kunds unika behov och förutsättningar. Det innebär också att vi snabbt kan ”fylla på” med arbetskraft när så erfordras eller komplettera med kunskap inom områden vi själva inte behärskar.

Vår företagsbroschyr

Ladda ner pdf

Referenskunder

 • Blidösundsbolaget
 • Sand & Grus AB Jehander
 • Kustbevakningen
 • Sjöfartsverket
 • Stockholms hamnar
 • Stockholms Sjötrafik AB
 • Strömma Turism & Sjöfart AB
 • SwedMotor AB
 • Trafikverket Färjerederiet
 • Utö Rederi AB
 • Tenö Varv AB
 • Sjöblick AB
 • Sand & Grus AB Jehander
 • Stockholm Hamnentreprenad AB
 • TRSM Group 1 AB
 • Utö Rederi AB
 • Stockholms Fartygselektriska
 • Oskarshamnsvarvet Sweden
 • Ballerina Rederi AB
 • Tema Skärgården AB
 • Kustbevakningen
 • Stockholms Reparationsvarv AB
 • Djurgårdens Färjetrafik AB
 • Waxholms Ångfartygs AB

Samarbetspartners